Vanaf 1 januari 2016 komen er een tweetal wijzigingen voor de salarisadministratie. Deze komen voort uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die sinds 1 juli van kracht is. Deze wet is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen.

Netto wettelijk minimumloonbedrag niet meer contant

Vanaf 1 januari 2016 zijn werkgevers verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan hun werknemers uit te keren. U mag het salaris dus niet meer volledig contant uitbetalen. Het loon moet worden overgemaakt naar een rekening die op naam van uw werknemer staat. Het is vanaf volgend jaar ook niet meer toegestaan om via inhoudingen of verrekeningen (bijvoorbeeld voor huisvesting) onder het voor de werknemer geldende minimumloon te komen. Op deze website van de Rijksoverheid vindt u de actuele bruto bedragen voor het wettelijke minimumloon vanaf 1 juli 2015.

Uitsplitsen van kosten op loonstrook

De tweede wijziging betreft onkosten die een medewerker voor zijn werk maakt. Deze kosten moeten vanaf 1 januari op de loonstrook uitgesplitst worden. Het is niet meer mogelijk om meerdere onkostenvergoedingen in één bedrag uit te keren. Het doel van iedere onkostenvergoeding moet apart op de loonstrook vermeld worden, zoals bijvoorbeeld “gereedschappen” of “kosten verhuizing”.