Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het jaar 2014 gemiddeld op 3,8 % uit. Per 1000 werknemers zaten in 2014 dus 38 mensen vanwege een langdurige ziekte thuis. Dit komt overeen met de cijfers uit 2013. Volgens Willem van Rhenen, Professor Engagement and Productivity aan Nyenrode en directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij ArboNed is 40 tot 50 procent van dit verzuim van psychische aard. Dit heeft te maken met de focus van de Nederlandse arbeidsmarkt op dienstverlening en de prestatiecultuur in deze werkomgeving. Daarom geven wij deze maand tips hoe u als werkgever psychische klachten kunt voorkomen en op langdurig ziekteverzuim moet reageren.

Voorkomen is beter dan genezen

Als werkgever kunt u proberen signalen van een mogelijke burn-out vroeg te zien. Houdt uw werknemers in de gaten en ga naar of ze zakelijk en privé te veel stress ervaren. Ga met hun in gesprek over hun situatie en probeer te helpen. Laat de werknemer het tempo bepalen en leg niet te veel werkdrukte op iemand die stress ervaart. Stel haalbare korte termijn doelen en zorg voor een positieve sfeer op kantoor.

Met een verzuimregistratie en voortgangsgesprekken kunt u monitoren wat voor soort verzuim er is en bij wie het uit welke redenen voorkomt.

Laatste stap is ontslag

Het is belangrijk om goed in contact te blijven met je zieke werknemer. U hebt als werkgever een verplichting voor de re-integratie van uw werknemer. De concrete stappen zijn vastgelegd in het Wet Poortwachter.

In het uiterste geval van langdurig ziekteverzuim is alleen nog maar ontslag mogelijk. Per 15 juli 2015 is het ontslagrecht bij ziekteverzuim gewijzigd. Er zijn nu twee mogelijkheden: Bij frequent ziekteverzuim kunt u een ontslagaanvraag indienen bij de kantonrechter. De rechter moet dan onderzoek doen naar de omstandigheden van de vele ziekmeldingen. Hierbij kijkt de rechter naar de oorzaken bij de werknemer maar ook mogelijke fouten van de werkgever.

Is er sprake van langdurig verzuim moet u een ontslagaanvraag indienen bij UWV. Het UWV beoordeelt deze door te kijken of u de Wet Poortwachter hebt opgevolgd.