Algemene voorwaarden zijn onmisbaar om de rechten en plichten van u en uw klanten vast te leggen. Het is niet voor iedere ondernemer verplicht om deze op te stellen. Maar wel verstandig omdat u onduidelijkheden vermijdt en niet met iedere klant opnieuw afspraken hoeft te maken. Het is wel wettelijk vereist dat de voorwaarden redelijk zijn. Hiervoor zijn een “zwarte lijst” en een “grijze lijst” opgesteld waarin precies is vastgelegd welke bepalingen u niet mag opnemen.

Verder moet u de condities aan de klant verstrekken voordat u aan de slag gaat met uw werkzaamheden (informatieplicht). U kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld achter uw offerte zetten en via de email verstrekken. De wederpartij kan dan uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden instemmen.
Inhoud is over het algemeen: offerte, transport, levertijd, aansprakelijkheid, betalingstermijn, afwikkeling van geschillen, beëindiging van overeenkomst en garanties van uw diensten/ producten.

Het is belangrijk om uw algemene voorwaarden te laten checken door een juridisch adviseur. U kunt passende voorbeelden van algemene voorwaarden bijvoorbeeld bij uw branchevereniging verkrijgen.
Daarna is het verstandig om uw voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te deponeren. In geval van een conflict kan dit helpen, omdat u kunt aantonen dat uw niets tussentijds gewijzigd hebt.