Onze software leveranciers hebben uw administratieve gegevens op beveiligde Microsoft servers in Europa ondergebracht. Door onze keuze voor betrouwbare partners voor de dataopslag, zijn de risico’s geminimaliseerd dat uw gegevens niet voor derden toegankelijk zijn. Ook hebt u door dit archief extra back-up, mocht uw computer of eigen archief een keertje uitvallen. Onze online applicatie voor het uploaden van uw boekingsstukken heeft een “https verbinding”, waarin alle data versleutelt via SSL (secure socket layer) protectie verstuurd wordt.